Site Loader

Ремонт на дома, обединяване на задължения и пари в брой са сред най-честите причини, поради които българите вземат потребителски кредити.

Най-високата средна сума е за консолидация e 5 325 лв. На второ място се нареждат заемите за покупка на автомобил със средна сума от 4 776 лв., а на трето – за ремонт на дома с 4 056 лв.

Най-активните региони на кредитния пазар са София и Пловдив, а най-малко кредити се вземат в Смолян и Търговище. Това показват данните от първото издание на обзора „Потребителският кредит на българина”, изготвен от БНП Париба Лични Финанси за периода май – ноември 2015 г.

В периода май – ноември 2015 г. българите най-често са кандидатствали за потребителски кредит за ремонт на дома. Това включва различни дейности като: вътрешни ремонти, изолация, смяна на дограма, ремонт на покрива и др. На второ място се нареждат кредитите за обединяване на задължения.

Много хора предпочитат да получат пари в брой за финансиране на своите проекти и това е третата най-често посочвана причина за кандидатстване за потребителски кредит. Така те не само покриват ежедневни разходи или заплащат комунални услуги, но и финансират малки ремонти, пътувания, плащане на комунални сметки, покупка на техника и др.

Наблюдава се и засилен интерес към покупката на автомобили с потребителски кредит.

Колко вземаме на заем?

Кредитът за обединяване на задължения е с най-висока средна стойност – 5 325 лв. Това се обяснява с факта, че обикновено хората консолидират сравнително големи заеми като няколко потребителски кредита, вноски по кредитни карти, покупка на стоки на изплащане и т.н.

На второ място по този показател са кредитите за покупка на автомобил със средна стойност 4 776 лв.

Средната сума на кредитите за ремонт е 4 056 лв., а при заемите за пари в брой 3 200 лв. С потребителски кредит хората финансират и медицински услуги. Средната стойност на кредитите за тази цел е 2 832 лв.

Най-активни са хората на възраст между 30 и 60 години

Най-активни на пазара на потребителско кредитиране са клиентите на възраст между 30 и 60 години. Според данните 66,76% от запитванията за заеми са получени от тази група. На второ място са клиентите под 29 години с 23,27% от запитванията, а най-слабо активни са тези над 60 години – с 9,97%.

Интересен тренд е, че и в двете групи, под 29 и 30-59 годишните, се наблюдава засилен интерес към покупката на автомобили. Тези проекти са на 3-то място с 15,9% от всички потребителски кредити, заявени от хората под 29 години. За групата на 30-59 годишните покупката на кола е на 4-то място с 10,3%. В същото време за хората над 60 години тези проекти са на 6-о място с 4%, а на 4-та позиция са заемите за лечение с 8,86%.

Високият интерес към покупката на автомобили сред клиентите под 29 години се обяснява с факта, че на тази възраст те купуват първата си кола. При хората на възраст 30-59 обяснението е, че те искат да притежават втори автомобил в домакинството или да заменят стария с по-нов модел.

Мъжете ремонтират коли, а жените финансират образование

Данните от изследването показват, че мъжете и жените са почти еднакво активни на пазара на потребителски кредити – 52,25% срещу 47,75%. Мъжете най-често вземат кредит за ремонт на колата (77,14%), покупка на автомобил (68,98%) и свободно време (62,3%).

Близо 65% от жените заявяват, че целта на кредита е образование. Над 63% посочват като причина за запитването за кредит лечение, а 56% семейни тържества. Наблюдава се сравнителна равнопоставеност между мъжете и жените при запитванията за финансиране на покупка на мебели, обединяване на задължения и пари в брой.

Вземаме 1 400 лв. за строителни материали на изплащане

Най-високият среден размер на потребителските кредити за покупка на стоки на изплащане се наблюдава в категория „Строителни материали и инструменти” – 1 396 лв. На второ място са климатиците със среден размер на молбите 1 109 лв., а на трето е групата „Изолационни материали” с 988 лв. Най-търсената стока, купувана на изплащане, телевизорът, заема 5-то място със среден размер на кредита 848 лв.

Най-много кредити се вземат в София, а най-малко в Смолян и Търговище

Близо 19% от запитванията за потребителски кредит са получени в София. На второ място след столицата е Пловдив с 10,4% от запитванията. Високата активност в тези градове не е изненада, тъй като в тях живее близо 30% от населението на страната, а заетостта и възнагражденията са по-високи от средните за България. На дъното на скалата на кредитната активност са регионите Смолян и Търговище, всеки от които е с 1,3% от запитванията за потребителски кредит.

Над 55% от запитванията са получени през алтернативни канали

Над 55% от хората, които са отправили запитване за потребителски кредит са използвали алтернативни канали за кандидатстване като интернет и телефон. Най-активни в ползването на тези иновативни канали са от групата под 29 години – 35,49% от тях са кандидатствали през интернет, а 30,57% по телефона. В групата 30-59 години около 35% са кандидатствали по телефона, а 20,5% – онлайн. Най-консервативни са клиентите над 60 години. Близо 70% от тях предпочитат посещение в офис на компанията или при кредитен консултант в магазин.

Данните сочат, че делът на алтернативните канали при кандидатстване за потребителски кредит постоянно ще нараства. Този ръст ще бъде движен от няколко фактора. С все по-голямото проникване на интернет повече хора ще бъдат изкушени от възможностите за пазаруване и кредитиране, предоставяни от глобалната мрежа. Това ще стимулира и онлайн бизнеса и ще бъдат отворени нови електронни магазини. Те ще предлагат огромно разнообразие от продукти, включително ръчно изработени стоки и уникати.

Post Author: yannah2

One Reply to “Българите предпочитат потребителските кредити”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *