Site Loader

Дaли фигypиpaтe в cиcтeмaтa зa ĸpeдитнa зaдлъжнялocт нa ĸлиeнтитe нa бaнĸитe ЦKP, мoжe дa пpoвepитe чpeз пoдaвaнe нa иcĸaнe зa cпpaвĸa нa ĸpeдитнa зaдлъжнялocт, ĸoятo мoжe дa бъдe зaявeнa eдинcтвeнo личнo или oт yпълнoмoщeнo oт Bac лицe c нoтapиaлнo зaвepeнo пълнoмoщнo. Справка за кредитната Ви задлъжнялост в ЦКР мoжe дa бъдe изгoтвeнa oт вcяĸa бaнĸoвa инcтитyция, вĸлючитeлнo и БHБ.

Предоставяне на справка за кредитна задлъжнялост на физическо или юридическо лице от Централния кредитен регистър (ЦКР)

Нормативно основание за извършване на услугата

Наредба № 22 за Централния кредитен регистър.

Всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка информация относно кредитната си задлъжнялост, включително кои банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари са подали информация в системата на регистъра.

Необходими документи

За физическо лице:

• заявление по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или в деловодството на БНБ. Заявлението се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър;

• документ за самоличност за идентификация на лицето;

• в случай че заявлението се подава от трето лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър;

• когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен. Заверката на заявлението от нотариус извън територията на Република България, следва да бъде придружена с легализиран превод на български език;

• за чуждестранни физически лица се посочват лични данни съгласно документ за самоличност, включително единен граждански номер или личен номер на чуждестранно физическо лице;

• документ за платена такса.

Такса

Физическите лица могат да получат справката безплатно веднъж на 12 месеца. За всяка следваща справка се заплаща такса от 10 лева. Когато физическите лица желаят да получат справка за кредитна задлъжнялост в срок до 4 работни часа от подаване на заявлението, заплащат такса в размер на 15 лева, независимо дали са упражнили своето право на безплатна услуга.

Юридическите лица заплащат такса в размер на 50 лева. Когато юридическите лица желаят да получат справка за кредитна задлъжнялост в срок до 4 работни часа от подаване на заявлението, заплащат такса в размер на 75 лева.

Наследници на починало лице могат да получат справката безплатно веднъж на 12 месеца. За всяка следваща справка се заплаща такса от 10 лева. Когато наследниците на починалото лица желаят да получат справка за кредитна задлъжнялост в срок до 4 работни часа от подаване на заявлението, заплащат такса в размер на 15 лева, независимо дали са упражнили своето право на безплатна услуга.

Таксата се заплаща на каса в БНБ или чрез банков превод по сметка на:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА:

IBAN BG40BNBG9661 1000 0661 23

BIC BNBGBGSD

В графата „Основание за плащане” се записва: Такса за справка от Централния кредитен регистър.

Срок за изпълнение/отговор

БНБ предоставя исканата информация в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението, ако заявителят е предоставил необходимите документи. При отказ заявителят се уведомява в същия срок писмено, като се посочват причините за отказа.

Искането и получаването на справка за кредитната задлъжнялост на лице от ЦКР се осъществява лично от лицето – заявител, чрез изрично упълномощено от него лице или по пощата с обратна разписка.

Post Author: yannah2

One Reply to “Как да направя справка в ЦКР за лоши кредити?”

  1. Ами то това си го знаем и без да го проверяваме.. всеки си се знае на какво дередже е

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *